97 đường số 37, Phường Tân Quy, Quận 7 TP.HCM
 Tell : 0902 802 209
VĂN HÓA SGYAM

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP LÀ NỀN TẢNG CỦA SỰ THÀNH CÔNG 

Tại SGYAM,  văn hóa doanh nghiệp được ví như "xương sống" của tổ chức. Văn hoa doanh nghiệp giúp cho ban lãnh đạo và nhân viên SGYAM phát triển bền vững. 

1.Văn hóa chào hỏi 

2.Văn hóa phản hồi thông tin 

3.Văn hóa thi đua đạt thành tích

4.Văn hóa lắng nghe 

5.Văn hóa chia sẻ 

6.Văn hóa đào tạo

7.Văn hóa ghi nhận 

8.Văn hóa thưởng - phạt

9.Văn hóa thể thao

10.Văn hóa hội ngộ 

11.Văn hóa du lịch 

12.Văn hóa chào hỏi 

Zalo
2019 Copyright © CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN YOU AND ME. Web Design by Nina.vn
Đăng ký khóa học
Hotline tư vấn miễn phí: 0902 802 209

SGYAM hiểu rõ bất kỳ tổ chức nào muốn tồn tại và phát triển phải lấy văn hóa doanh nghiệp làm kim chỉ nam cho toàn bộ nhân sự. Văn hóa tạo ra sự kết nối, đoàn kết giữa nhân viên và lãnh đạo.

SGYAM hiểu rõ bất kỳ tổ chức nào muốn tồn tại và phát triển phải lấy văn hóa doanh nghiệp làm kim chỉ nam cho toàn bộ nhân sự. Văn hóa tạo ra sự kết nối, đoàn kết giữa nhân viên và lãnh đạo.

SGYAM hiểu rõ bất kỳ tổ chức nào muốn tồn tại và phát triển phải lấy văn hóa doanh nghiệp làm kim chỉ nam cho toàn bộ nhân sự. Văn hóa tạo ra sự kết nối, đoàn kết giữa nhân viên và lãnh đạo.